Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | tammikuu 22, 2009

Nuoresta johtajasta liideriksi, Torstai

Hyvä johtaja?

Saavuimme Morvan majataloon 22.1.2009, nuoresta johtajasta liideriksi -koulutusohjelman ensimmäiseen kontaktikertaan. NJL on siis Tiimiakatemian oma johtajuuden koulutusohjelma joka koostuu kuudesta vuoden mittaan pidettävästä 3:n päivän kohtaamisesta. Valmentajanamme toimivat Tiimiakatemian päävalmentaja Johannes Partanen, sekä Tuleva NJL:n vastuuvalmentaja Ulla Luukas. Myös NJL-legenda Henri ”Mane/Mauno” Eskelinen on mukana valmennustiimissä apuvalmentajana.

Ensimmäinen toiminnan setti oli reflektiopapereiden läpikäynti. Kävimme siis joukkueittain läpi omia johtamiskokemuksiamme ja ajatuksiamme johtamisesta. Dialogi oli Robert ”Roba” Kosken johtamassa tiimissä ainakin hdelmällinen, ja toi mieleeni uusia ajatuksia johtamisesta ja siitä mitä se vaatii. Johtajan tulee olla niin paljon asioita, ettei johtajaksi voi vain oppia, vaikka oppiminen on tärkeää. Johtajaksi kasvetaan.

Kävimme Dialogiympyrässä seuraavaksi läpi johtajuutta yleensä, ja tiimiakatemian kehitystä organisaationa 16vuoden aikana. Yksi suurimmista kolahduksistani tuli Johanneksen suusta, uskokaa tai älkää. Kasattaessa projektiryhmää tulisi aina ottaa kokeneempia ja osaavampia henkilöitä kuin itse, sillä siinä vaiheessa voi kehittyä johtajana parhaiten. Toki silloin tarvitsee osata ottaa palautetta vastaan. Minua osaavampia henkilöitä ei luulisi olevan vaikea löytää omaan projektiryhmääni tulevaisuudessa.

Miksi varastaminen johtamiskäytännöissä ja organisaatioiden toimintamalleissa on niin harvinaista? Miksi emme pölli toisilta tiimeiltä parhaita käytäntöjä? Tieto parhaiten toimivista toimintamalleista pitäisi liikkua nykyistä paljon enemmän, etenkin juuri Tiimiakatemian kaltaisessa avoimessa organisaatiossa. Ei tarvitse aina kehittää omaa, kun parempi on jo olemassa.

Hienoja uutisia: Kaverijohtaminen -kirja syntyy NJL 9:n aikana. Keräämme kaikki muistiinpanomme, esseemme, reflektiopaperimme ja koosteemme. Näistä syntyy siis jo pitkään suunnitteilla ollut Kaverijohtamisen kirja. Siitä tulee mahtava!

Johannes Partasen Torstain teesi: ”Te olette puhtaita ja aatteellisia, eli ahtaita ja puutteellisia”

Mainokset
Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | tammikuu 19, 2009

Muutamia ajatuksia myynnistä

Myynti, ehkä vaikein asia yrittämisessä. Miten saada myytyä tuotteistettuja ja hinnoiteltuja tuotteita? Tähän ei liene yksiselitteistä vastausta ollenkaan. Luin lomalla Hans Christian Altmannin kirjan myyjästä voittajaksi, ja tässä joitain ajatuksia joita heräsi matkan varrella.

 

Osaaminen on myyntityössä elinehto. En tarkoita esimerkiksi paskanjauhamisen osaamista, vaan tuntemusta tuotteista ja alasta jolla myyntiä tehdään. Ennen kuin aloitan seuraavan myyntiprojektini aion ottaa selvää tuotteesta perinpohjin, sekä siitä alasta johon tuote kuuluu. On paljon vakuuttavampaa mikäli asiakaskäynnillä pystyy osoittamaan olevansa luotettava ja asiantuntija myös muissa sen alan aiheissa. Osaaminen tuo myös lisää motivaatiota, siksi koulutus on tärkeää.

 

Strategia 13 – Motivaatiota uudella osaamisella

Voittajat panostavat omalla kustannuksellaan uuteen tietoon, uusiin taitoihin ja uusiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, kun taas häviäjät suhtautuvat epäillen jopa työnantajansa tarjoamiin maksuttomiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin.”

 

Tavoitteettomuus vie turmioon. Olen pitkään pohtinut mikä saa itseni motivoiduksi tekemään jotain tosissani ja kunnolla. Tulin siihen tulokseen, että lyhyen aikavälin tavoitteet ovat välttämättömiä menestystä ajatellen. Pitää olla myös pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ohjaavat ja antavat suuntaa lyhyen aikavälin tavoitteille. Ei kuitenkaan riitä, että tavoitteta vain ”on”. Niihin pitää myös painaa apinanraivolla töitä, että ne saa aikaiseksi, jonka jälkeen voi olla tyytyväinen. Itselleni tämä ei ole koskaan tuottanut ongelmia, luulen sen johtuvan siitä, että olen aina harrastanut urheilua eri laijeissa, joissa tavoitteet ovat olleet tärkeitä ja mittareita.

 

Myynti ei ole aina vain raadollista uusille asiakkaille tuotteiden myymistä ja tuputtamista. Myymiseen kuuluu myös esimerkiksi asiakkuuksien hoito, suunnitelmien tekeminen sekä esitysten valmistaminen. Myyjä ilman vakuuttavaa ja hyvää esitystä on kehno myyyjä. Pitäisi siis laatia aina vakuuttava esitys myyntitilannetta varten. Löysin internetistä tähän ohjenuoran, jota aion noudattaa. Se on Guy Kawasakin blogista ja löytyy täältä:

 

http://blog.guykawasaki.com/2005/12/the_102030_rule.html


Päätän jälleen muka hauskasti:

 

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | tammikuu 3, 2009

Strategialla luodaan onnistumispotentiaali

Mitä strategia tarkoittaa yritykselle?

”Suomalaisen yrityksen keskimääräinen strategia on SWOT –analyysi” (Näsi, 2005).

Strategia on niin vaikea asia käsitellä, että siihen tuskin koskaan jaksetaan paneutua, ja strategiasta tuleekin usein toimintamalli tai toimintasuunnitelma. Mitä tämä voisi tarkoittaa omalle kohdalleni yrityksemme tiimiliiderinä? Strategian miettimiseen käytetty aika on jäänyt myös meillä todella vähälle. Mitä strategialla sitten tavoitellaan?

Tero J. Kauppinen oli tulimyrskyssä 24.9.2008 puhumassa johtamisesta, ja aihe käsitteli myös osan aikaa strategiaa ja sen johtamista. Strategian johtaminen ei ole helppoa, ja teron esityksestä jäikin mieleeni muunmuassa seuraava lause:

70 % johtajien uran katkeamisesta johtuu heidän kyvyttömyydestään viedä strategia käytäntöön (IMD, 2004)

Onko todella näin, että strategisen ajattelun puute on yritysten suurin ongelma? Strategian tulisi olla suunnitelma siitä, mikä tekee juuri sen yrityksen erilaiseksi ja paremmaksi kuin kilpailijat. Mikään ei korvaa strategista näkemystä.

Teron sanoin:

”Strategia ei ole suunnitelma – strategia on meidät uniikiksi tekevä yhteen sovitettu kokoelma näkemystä, tahtoa, valintoja, prosesseja, rakenteita, kulttuuria, systeemejä – ja strategian vaateet täyttävää johtamista.”

Mietimme oman yrityksemme strategiaa syksyllä strategiapäivässä, mutta selvästikään meillä ei ollut tarpeeksi teoriatietoa strategian tarkoituksesta tai siitä mitä sillä haetaan, sillä päädyimme tekemään toimintasuunnitelman yrityksellemme. Se ei ollut huono asia, sillä sen tekemällä saimme asioita sisästettyä yrityksemme jäsenille, ja näin sitoutumista kenties lisättyä. Se mitä meidän tulee alkaa miettimään keväällä on oikeanlaisen strategian luominen kaltaisellemme yritykselle. Lainaan lopuksia Kauppista vielä siitä, miten strategiaa tulisi kenties lähteä luomaan

”Strategian pohjana tulee olla näkemyksen konkretisointi; miten tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit tulevat muuttumaan ja millaisia vaateita ne esittävät organisaation kyvykkyydelle ja ihmisten osaamiselle.”

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | joulukuu 26, 2008

Robert F. Kennedyn murha

Katsoin aamupäivällä dokumentin Robert F. Kennedyn murhasta ja siihen liittyvistä salaliittoteorioista.

Innostuin, kuten tapanani on, kaikista murhaan liittyvistä epäkohdista. Miksi LAPD tuhosi ja peitteli murhaan liittyviä todisteita? Kuka olisi toinen ampuja? Miksi RFK:n vartijan asetta ei tutkittu ampumisen jäkeen?

Olen nyt tunnin verran tutkinut aihetta internetistä ja en osaa tulla minkäänlaiseen tulokseen.

Päättäkää itse:

Crime Magazinen juttu aiheesta

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | joulukuu 17, 2008

Millaista on paras mainonta ? Miksi tiedon tulisi olla läpinäkyvää ?

Tässä hieman otteita tekemästämme kirjasynnytyksestä tiimiakatemialla:

Mainonta

Mainosviestintä pitäisi minimoida. Mainoksen sisältö on harvoin hintansa arvoinen. Viestinnän tärkein tehtävä olisi antaa käsitys brändistä ja antaa asiakkaalle henkilökohtainen suhde brändiin. Esimerkiksi Coca-Cola Zeron mainos, jossa maulla ei ole niin väliä vaan viesti on ”Life as it should be”. Ihmisen peruskäyttäytymiseen vaikuttavat asiat jotka ihminen kokee itse relevanteiksi oman toimintansa kannalta. Myös mainosviestinnässä toimii tämä perusajatus. Mainosviestinnästä suodatetaan kaikki, mitä ei koeta itselle tärkeäksi tai miellyttäväksi. Tämä johtaa keskusteluun ihmisten arvomaailmasta ja elämänkatsomuksesta. Mainoksen elementit ja äärielementit eivät saisi kilpailla keskenään. Esimerkiksi Volvon mainos ei voi huokua auton sporttisuutta, koska volvon pääsanoma tukeutuu vahvasti turvallisuuteen. Mikäli näin olisi syntyisi asiakkaassa ristiriitaisuuden tunne.

 

Mainoksesta ei tulisi rakentaa täyteen informaatiota, koska asiakkaalla tulee informaation vastaanottamisen kapasiteetti vastaan. Mainoksen tulisi olla selkeä, pelkistetty, tärkea ja merkityksellinen. Tulisi siis karsia turhat elementit pois. Silloin mainonta täyttää valikoinnin periaatteen.

 

Avoin tiedonjakaminen

Tiedon tulisi olla läpinäkyvää, muuten se menettää merkityksensä. Mikäli tuotat tietoa, jota et jaa tai se ei ole helposti saavutettavissa, ei sillä ole merkitystä minkään kannalta. Mikäli tieto taas on avointa ja helposti saatavilla, se tuottaa reflektointia muillakin kuin itsellä. Oppiminen on tärkeää kehittymisen kannalta ja myös muilta voi oppia. Mikäli tieto on avointa ja läpinäkyvää esimerkiksi sosiaalisissa medioissa, omasta reflektoinnista saa myös kommenttien kautta uusia näkökulmia joka tuottaa uutta oppimista ja kehittymistä. Ilman jakamista ei saa ikinä omista näkökulmistaan ja informaatiostaan palautetta, jolloin on pelkona juurtuminen omaan ajattelumaailmaan, mistä on taas aina vain vaikeampi oppia pois. Aivotutkija Kiti Müllerin esittämän tutkimuksen mukaan pois oppiminen vanhoista tavoista on vaikeampaa kuin uuden tiedon omaksuminen.

 

Tieto ja osaaminen eivät ole sama asia. Voimme siis tietää asioista paljon, mutta emme välttämättä osaa tehdä asialle mitään. (Vrt. esimerkiksi kasvihuoneilmiö) Ilman osaamista informaatio siis menettää myös merkityksensä. Lopulta kysymys onkin siitä, osaammeko tehdä saamallamme informaatiolla mitään? Käytännön ja teorian tulisi siis kohdata aina, muuten teorialla ei ole väliä. Toisaalta käytännön tehokkuuden ja onnistumisen kannalta substanssiosaaminen on välttämätöntä.

 

Kapitalistisessa maailmassa kaikki on maksullista. Miksi tieto on sitten ilmaista? Tieto voi olla ilmaista, mutta se miten siihen suhtaudutaan onkin se juttu. Palaute, sisällön rikastaminen ja palaute ovat tärkeitä asioita nykypäivänä. Ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan on otettava huomioon todella paljon erilaisia näkökulmia.

 

Toisaalta kaiken tiedon ei ehkä tulisikaan olla läpinäkyvää. Kilpailuhenkinen ihminen ei välttämättä tahdo jakaa kaikkea tietoaan ns. ”kilpailijoille”. Mikäli on löytänyt kaupankäynnin ”Graalin maljan”, eli tilapäisen monopoliaseman, ei sitä kannata jakaa muille, koska myöhemmin joku joka tapauksessa tajuaa sen, mitä itsekin on aikaisemmin tajunnut. Toisaalta voiko ihminen jolle tällainen ”Graalin Maljan” ainutlaatuisuus kerrotaan, sisäistää asian niin hyvin, että hän voisi käyttää sitä hyväkseen. Vaikka tietoa jakaisikin, ei välttämättä siis menetä omia myyntivalttejaan, tai valttikorttejaan, sillä asioiden ymmärtäminen vaatii pitkällevietyä ajattelua.

 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on pysyttävä ajan hermolla tiedollisesti ja taidollisesti. Vaikka vanhat tavat ovat tiukassa, niin niiden muuttamista voi helpottaa jatkuvalla tiedon päivityksellä. Jatkuvalla itsekriittisellä reflektoinnilla, esimerkiksi blogimaailmassa, voi siis pitää omaa tietoa ajan tasalla, ja muuttaa käsityksiään tarvittaessa. Rutiinit ovat hyväksi asioissa kuten liikenne tai hampaidenpesu, mutta ne eivät toimi yrityksen tai markkinoinnin kehittämisessä. Esimerkiksi kirjassa ”kuka vei juustoni”, juuston hävittyä ympäristöään tutkinut ja muutokseen valmis hiiri on heti juuston kadottua valmiina toimimaan uudessa ympäristössä, pelostaan huolimatta. Toinen pienihmisistä ei voita kuitenkaan muutoksen tuomaa pelkoa, ja ei pysty toimimaan uudenlaisessa ympäristössä.

 

Jos kartoitetaan muutoksen tuomia mahdollisuuksia, pääsemme seuraaviin kohtiin: 1. mikä on parasta mitä voisi tapahtua, 2. mikä on todennäköisintä mitä voi tapahtua, 3. mikä on huonointa mitä voisi tapahtua. Pitää miettiä siis toisaalta pystyisitkö elämään jos huonoin tapahtuisi. Mikäli pystyisi, on kannattavaa ottaa riski. Mikäli panokset ovat liian korkeat, ei muutokseen kannata siis lähteä mukaan.

 

Klousataan videolla aidosta toimivasta työympäristöstä

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | joulukuu 11, 2008

Syksyn oppien reflektointia

Koska blogissani on tarkoitus myös käsitellä opiskeluani Tiimiakatemialla, tämä postaus koskee omaa oppimistani yrityselämästä, markkinoinnista ja johtamisesta syksyn ’08 aikana.

Syksy 2008 oli johtamisesta oppimisen aikaa. Aloitin Syyskuussa tiimiyrityksemme tiimiliiderinä, joten yhtäkkiä astuinkin isoihin saappaisiin, joihin minun piti astua virallisesti vasta vuodenvaihteessa. Vanhana RUK:n käyneenä sotaratsuna otin haasteen riemuiten vastaan, uskoen tietäväni jotain tiimin johtamisesta. Syksyn edetessä kävi kuitenkin ilmi, ettei sotilasjohtamista voi sellaisenaan viedä tiimiyrityksen käyttöön, joskin uskon edelleen sen antavan parhaan pohjan ja perusteet toiminnalle johtopaikalla.

En osaa olla tarpeeksi kannustava johtaja. Osaan kyllä saada ihmiset tekemään asioita, mutta se ei riitä. Ihmisten johtaminen on vuorovaikutustilanteiden hallintaa. Valitettavan usein epäonnistuin kuitenkin kohtaamaan johdettavani henilökohtaisella tasolla. Kohtelin siis kaikkia liian samanlailla, enkä ottanut huomioon yksilöiden erilaisuutta, ja sitä miten he voivat joihinkin asioihin suhtautua.

En käyttänyt myöskään tarpeeksi hyväkseni tärkeintä työkaluani, eli johtoryhmää. Joskus toin asioita yrityksellemme yksin, vaikka olisin voinut käyttää siihen johtoryhmän tukea. Kaiken kaikkiaan johtamisessa on tärkeää esimerkin näyttäminen. Tässä koenkin onnistuneeni ainakin jossain määrin. Toiminnallisesti koen onnistuneeni, mutta ehkä asenteellisesti minulla on petrattavaa. Se mitä jään kevääksi miettimään, on kuinka sitouttaa ihmisiä yritykseen, sen visioon ja toimintamalleihin.

Markkinoinnillista näkökulmaa edustaa Tulimyrskyn markkinointi. Tässä olisikin sitten paljon petrattavaa. Ajattelen asioita paljon teoriassa, luen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja käyn vielä aiheesta markkinoijan tie -koulutustakin. Silti katson onnistuneeni toiminnassani vain hyvin rajatulla alueella. En ole tehnyt uusia kokeiluja ollenkaan, enkä vienyt oppeja käytäntöön vaan olen sokeana tehnyt samoja hommia, mitä projektissa on aikaisemminkin tehty. Yksi asia, josta mainitsen on kuitenkin yhdessä kehittelemämme kampanja, jossa veimme Jyväskylän suurimpiin mainostoimistoihin Kirveen lyötynä halkoon kiinni. Tässä hökötyksessä oli myös esitteemme kiinni. Tämä aiheutti sen verran huomiota, että pääsimme juttelemaan tapahtumasta, jolloin kauppojen mahdollisuus jo moninkertaistui. Kampanja maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin.

Tässä pieni videopätkä minkä löysin viraalimarkkinoinnista:

Ps. Tiimimme Petruksen blogi

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | joulukuu 10, 2008

Mitä on yhteisöllinen media?

Mitä on yhteisöllinen media ja miten sitä voi käyttää käytännön markkinoinnissa?

Järjestimme Jyväskylän Hotelli Rantasipi Laajavuoressa 19.11 seminaarin aiheesta markkinointi. Puhujana tapahtumassa oli Teemu Takala, joka hieman monotonisesta äänestään huolimatta onnistui tuomaan oman asiansa esiin tavalla, joka piti yleisön mukana.

Toisessa setissään Teemu avasi Web-markkinointia ja mitä se nykypäivänä voisi pitää sisällään. Esitys sosiaalisesta mediasta avasi minulle paljon uusia ajatuksia, siitä miten niitä voitaisiin käyttää hyödyksi. Tässä Sosiaalinen media selkokielellä:

Sosiaalinen media on käyttäjien tuottamaa sisältöä, josta käyttäjät hyvin usein vaihtavat mielipiteitä, kokemuksia ja vertailevat eri sisältöjä. Sosiaalinen media avaa mahdollisuuksia yrityksille luoda sisältöä joka tavoittaa tuhansia ihmisiä, ja kaikki tämä vielä maksutta. Se millaista sisältö on ja miten se saadaan tarpeeksi suosituksi, onkin toinen juttu.

Onko sosiaalisissa medioissa sitten pakko olla esillä? Miten siellä voisi olla esillä? Suuret yritykset kuten Levis, käyttävät videopalvelu Youtubea levittääkseen mainoksia, sekä käyttäjien tekemiksi naamioituja videoleikkeitä herättääkseen katsojien halut uusiin farkkuihin. Pienempien yritysten mukana oleminen voi olla jotain paljon yksinkertaisempaa. Mitä jos esimerkiksi verhokangaskauppias antaisi muutamalle ystävälleen koemielessä verhot sovitettavaksi omiin olohuoneisiinsa. Seuraavana päivänä verhokangaskauppias kirjoittaisi esimerkiksi facebook-yhteisöön jokaisen testaajan seinälle ”Sopivatko ne verhot vai tuletko vaihtamaan toisiin liikkeeseen”. Yhtäkkiä koko testaajan henkilökohtainen verkosto saa ilmaisen viestin verhokangaskaupasta, sekä siitä, että sieltä olisi mahdollista saada kokeilla verhoja ennen ostopäätöstä.

Kuulostaako yksinkertaiselta? Sitä se ei välttämättä ole, tuon toimivuutta ei ole testattu, eikä kukaan voi ennalta arvata, miten verkostot viestiin suhtautuvat.

Voidaan myös ajatella, että asiakastyytyväisyystutkimukset ovat kierrettävissä sosiaalisen median avulla. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät antavat sisällölle ja siihen liittyville asioille palautetta. Onko tämän avulla mahdollisuus säästää esimerkiksi kustannuksissa, tai tehdä lisäkauppaa ja vaikuttaa ostopäätöksiin? Otetaan tuote nimeltä Kaiutin. Kaiutinta myydään kodinkoneliikkeessä joulun ajan. Marraskuussa yhteisölliseen mediaan, esim. Youtube, on laitettu markkinointivideo kaiuttimesta. Kaiutin on kuluttajalle sen verran iso juttu, että hän haluaa varmistua siitä, ettei osta sikaa säkissä. Hän laittaa kaiuttimen nimen Googleen, joka ohjaa hänet videon ääreen. Kuluttaja katsoo videon ja lukee kommentit, joista hän muodostaa kuvan siitä, millainen tuote oikeasti on. Tämän jälkeen myyjän työ on jo kovin turhaa, koska suurin osa ostopäätöksistä tänä päivänä tehdään muualla ja muulloin kuin liikkeessä ostohetkenä.

Olisi mielenkiintoista joskus kokeilla manipuloida yhteisöllisen median kommentteja, ja vaikuttaa siten ihmisten ostoskäyttäytymiseen. Harmi vain, että niistä jää helposti kiinni.

Ps. Ei ole järkeä miettiä töitä 16h päivässä

Kirjoittanut Olli-Pekka Villa | joulukuu 9, 2008

Muutosajattelu markkinoinnin perustana

Olen kuluneena vuonna 2008 oppinut enemmän konkreettisia asioita, kuin koskaan aiemmin.

Aloitin vuonna 2007 opiskelun Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemialla, tavoitteenani valmistua tradenomiksi ja ennenkaikkea tiimiyrittäjäksi vuonna 2010. Niille jotka eivät Tiimiakatemian metodeja vielä tunne, Tiimiakatemialla opitaan yrittäjäksi oman osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen kautta. Olen toisen vuoden tiimiyrittäjä osuuskunta Cromitasta, jossa toimin tällä hetkellä tiimiliiderinä.

Viime keväänä aloitin markkinoijan tie 6 -koulutusohjelman tiimiakatemialla, joka innoitti muun toiminnan ohella aloittamaan tämän blogin, joka on tarkoitettu markkinoinnissa ja yrittäjyydessä pinnalla olevien trendien käsittelyyn ja pohdiskeluun käytännöntoiminnan kautta. Markkinoijan tie -koulutuksesta löydät lisää tietoa valmentajamme Timo Lehtosen blogista.

Onnistunut tapahtuman markkinointi, mitä se on? Kelpaavatko perinteiset markkinointimenettelyt? Ovatko ne parhaita menettelytapoja? Kun Googleen laittaa hakusanaksi ”tapahtuman markkinointi” ensimmäinen maksettu linkki vie sivuille, jonka alkulataus vie jo niin kauan, että olin vähällä sulkea auenneen sivun. Kun alkulaskennasta on päästy itse sivuille, on näky niin hirveä, että viimeistään tässä vaiheessa on sivu pakko sulkea. Onko tämä millä halutaan erottua nykypäivän internet-sivustojen harmaasta massasta?

Ensimmäinen Googlen ei maksettu linkki vie Timo Ropen ”tapahtuman markkinoinnin suunnittelu” sivulle. Ohjeessa lähdetään siitä perusideasta, että ennenkuin tapahtumaa voidaan markkinoida, sen tulee olla tarkkaan tuotteistettu. Kohderyhmä pitää olla oikein segmentoitu, tapahtuman sisältö tulee olla selkeä sekä hintojen/hinnan tarkkaan määritelty. Tämän jälkeen mietitään tarkkaan markkinointiviestinnällisesti mitä sanotaan ja miten sanotaan. Suosittelen tämän lukemista kaikille, jotka aikovat joskus olla tapahtumien markkinoinnissa millään tavalla mukana, koska tässä kaikki perusjutut ovat kohdallaan.

 Toisaalta ajattelua ei ole viety tarpeeksi pitkälle. Ajatus, että markkinoinnin tarkoitus olisi saada tarpeen tyydyttämisen mahdollisuus tietoon mahdolliselle asiakkaalle ei riitä. Nykypäivän vaikutusmahdollisuuksilla, usein vielä ilmaisilla, on mahdollista saada potentiaalinen asiakas ajattelemaan, janoamaan lisää tietoa ja ennen kaikkea saada asiakas aktivoitua toimimaan. Tietoisuus ei johda aina tekoihin. Olemme muunmuassa lähes kaikki tietoisia kasvihuoneilmiöstä, mutta harva silti on saatu toimimaan asian eteen halutulla tavalla. Tapahtumaa markkinoitaessa on sytytettävä ihminen siis toimimaan, esimerkiksi etsimään lisää tietoa tapahtuman internet-sivustolta, blogista tai jostain yhteisöstä. Mikäli siellä ihminen sattuisi törmäämään esimerkiksi videoleikkeeseen, mikä innostaisi häntä lisää, kuinka lähellä kauppaa oltaisiin?

Tapahtuman markkinointi tarvitsee muutosajattelua. Pelkkä viestiminen ei siis riitä, vaan on saatava asiakas itse toimimaan, hakemaan tietoa ja ostamaan lippu. On oltava erilainen. On erotuttava joukosta. Mikä avuksi? Muunmuassa näihin aiheisiin tulen blogissani palaamaan, uusimpia teorialähteitä apunani käyttäen.

Uutta merkintää odotellessanne lukaiskaapa Teemu Takalan Markkinoinnin musta kirja. Tämä opus jätti minuun todella paljon ajatuksia siitä kuinka markkinoinnissa uudet trendit lyövät vahvasti läpi vanhojen tottumusten.

Kategoriat